projekt fotograficzny szamotulanie21

Jesteśmy różni. Nawet bardzo. Paradoksalnie to nasza wspólna cecha. Nieograniczone spektrum aktywności i otoczenia, w którym działamy kreuje fenomen życia.  Ale w codziennym pędzie i powierzchowności spojrzeń widać często tylko to co zwyczajne i nieciekawe. Dopiero gdy uda się wpasować w codzienny rytm innych wyostrza się wzrok, podkręcają kolory i tworzą całe nowe światy. Nie rozstrzygam, który z nich jest lepszy, albo bardziej prawdziwy. Zachęcam jednak do podejrzenia tego, który jest po prostu mniej oczywisty i mniej znany.

Projekt przedstawia 21 postaci związanych z Szamotułami na początku 21. wieku. Z założenia dokumentacyjny charakter nakreślił podstawowy priorytet, którym była minimalna ingerencja w fotografowaną scenę. Zasadnicza część projektu powstawała ponad trzy lata. Brak pośpiechu, w założeniu celowy, traktuję jako duży atut. Z drugiej strony prezentowane fotograficzne obrazy to portret świata, którego już nie ma. Ale to może właśnie ta najważniejsza cecha stanowiąca o ich wartości.